Höstmöte 27/9

27/9 Höstmöte 19.00 i Mariagården. Alla som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt. Den som inte har betalat kan göra det på plusgiro 191 85 68 – 5 Lyckeby Gospel. Medlemsavgiften är 100 kr/termin. För medlemsavgiften får man också mat vid våra terminsavslutningar och möjlighet att fritt eller till reducerat pris delta i kördagar som vi ordnar själva eller blir inbjudna till.