Information inför Gospelfestivalen

Dagen börjar med morgonfika 09.30 i Mariagården i Lyckeby.

Övning 10.00 – ca 12.00
Lunch ca 12.00 – 13.30 (var och en ordnar sin egen lunch)
Fortsatta övningar i Maria gården 13.30 – ca 15.45
Vi tar oss då till Lösens kyrka för generalrepetition
Generalrepetition 16.00 – 18.00
Fika 18.00

KONSERTEN BÖRJAR 19.00

Klädsel under konserten: Svart, vitt, grått och/eller silver

Vi sjunger:
Put all your trust in Jesus
Our Father
God´s got me
Put your hand in the hand
You´re Holy
Shackles
Every praise
Days of Elijah
The Lord bless thee
Total Praise
Jesus is right here
Lift Him up