Övning 16/5

Nästa övning är generalrepetition inför vårkonserten. Vi kommer då att vara i Lösens kyrka. Samlas som vanligt kl. 19.00. Det är möjligt att övningen blir något längre än vanligt.

Eva och Bosse