Gemensamma övningar inför Festivalen

Gemensamma övningar inför Festivalen!

Måndag 26/2 kl. 18.30 har vi gemensam övning i Kyrkans Hus, Stora salen i Ronneby.
För samåkning från Lyckeby: samling kl. 17.45 vid Mariagårdens parkering

Tisdag 27/2 övar Lyckeby Gospel som vanligt kl. 19.00.

Tisdag 6/3 kl. 18.30 har vi gemensam övning inför festivalen i Mariagården, Lyckeby

Lördag 10/3 FESTIVAAAAAAL! Mer info kommer