Vårterminen 2022

Terminsstart 15/2

Årsmöte 8/3 – OBS nytt datum!

Gudstjänst i Mariagården 20/3 kl 10:30

Gudstjänst i Augerums kyrka 3/4 kl 10:30

Vårkonsert i Lösen kyrka 28/5 kl 17:00

Avslutning 31/5 kl 18:30