Gudstjänst i Mariagården 12/2

Den 12 februari sjunger Lyckeby Gospel i Mariagården kl. 10.30.

Kören samlas 09.30.
Klädsel: Kåpor
Vi sjunger: Battlefield
Barmhärtige Gud
My God can do anything
Who knows but You Lord