Gudstjänst i Mariagården 1/9

Vi träffas 9:30

Gudstjänsten börjar 10:30

Vi sjunger:

It´s Beautiful to see your Love

God´s Got me

Reach out your hand

Amazing Grace

Klädsel:

Kåporna