Program för höstterminen

1/9 – Gudstjänst Mariagården 10:30

10/9 – Höstmöte 19:00

1/10 – Gemensam övning med H.K.G kl. 19:00

6/10 – Gudstjänst i Augerums kyrka 10:30

7/10 – (obs måndag) Gemensam övning med H.K.G i Ronneby 19:00

8/10 – ingen övning

12/10 – Konsert i Kristianopels kyrka 14:30 – övning kl 11:00

10/11 – Gudstjänst i Mariagården kl. 10:30

29/11 – Julkonsert i Korskyrkan kl. 19:00

7/12 – Julkonsert tillsammans med Mariakören och Lyckå ungdomskör i Lösens kyrka kl. 18:00

10/12 – Avslutning i Mariagården kl. 18:30