Gudstjänst i Mariagården 14/11

Gudstjänsten börjar 10:30, vi träffas 9:30

Vi sjunger: Do Lord, Every Praise, Den lilla tron och Reach our your hand.

Klädsel: Kåporna